Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN

Центры

“ASEM Start-up Centre” THE REGIONAL START-UP CENTRE

based in the Academy of Economic Studies of Moldova

ESTABLISHED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TEMPUS-SUCSID PROJECT FINANCIALLY SUPPORTED BY THE EUROPEAN COMMISSION http://www.youtube.com/watch?v=0bqQXT9qHSA#t=549

 

Sprijin  oferit pentru acei care intenționează să dezvolte propriile idei de afaceri și să stabilească o afacere.

 

Ce este necesar de întreprins dacă aveţi o idee de afaceri?

În universitatea Dvs. există  unstart –up centru de afaceri carevă poate ajuta sa transformaţiideea  Dvs. de afaceri într-o adevărată afacere. Centrele inter-universitare de start-up sunt principalele rezultate ale proiectului Tempus SUCSID finanțate prin Programul de Învățare pe tot parcursul vieții al Comisiei Europene.

SUCSID este acronimul  pentru Centrele Inter-universitare de Start-up  pentru  inovaţia, dezvoltarea & promovarea studenţilor.

 

De ce au fost create Centrele Universitare de Start-up?

Scopul principal al centrului universitar de start-up este de a crea mediul care stimulează dezvoltarea de noi afaceri. Pentruaceasta centrele dezvoltă creativitatea și inovația,sprijinirea studenţilor îndezvoltarea propriilor idei de afaceri în proiecte de afaceri viabile, și în cele din urmă în întreprinderi durabile și de succes.

 

Deci, cu ce să începem? 

Primul lucru pe care il poti face este de a face o auto-evaluare utilizând instrumentulinteractiv disponibil pe portalul web SUCSID. Acest lucru vă va permite să înțelegeţi dacăideea Dvs. de afaceri este fezabilă și dacă aveți abilități adecvate pentru a vă porni pe drumul foarte dificil de a deveni un antreprenor și de a stabili propria afacere.

 

Elaboraţi un plan de afaceri 

După ce ați decis că aveți o idee de afaceri fezabilă și angajamentși aptitudini,  următorul pas este de a dezvolta un plan de afaceri.Există ateliere de lucrudesfășurate în universitate, unde puteți învăța cum să dezvoltaţi unplan de afaceri.

Evaluaţi-vă planul de afaceri de către experţii SUCSID

După ce aţi elaborat un plan de afaceri următorul pas este de a prezenta planul de afaceri pentruverificare la un grup de experți, care vă va spune dacă planul de afaceri este o bază bună pentru a începe o afacere sau dacă aveți nevoie pentru a merge înapoila planșetă și de a îmbunătăți planul de afaceri.

Urmaţi programe de instruire pentru a învăţa cum să faceţi acest lucru

După ce planul de afaceri a fost considerat la fel de promițător de experți, înainte de a începe să-l puneţi în aplicare, este posibil să doriți să luaţi în considerare de a învăța  mai multe despre stabilirea unei noi afaceri. Acest lucru va accelera procesul și-l va face mai puțin dureros pentru Dvs.

Centrul de Start-up organizează workshops pe domenii ca :
-legislaţie
-marketing
-management
-drept
-finanţare

Creaţi-vă o reţea şi învăţaţi de la alţii

În timp ce încercaţi să învățaţi cum să vă stabiliţi propria afacere și de a vă transforma ideea intr-o adevărată afacere, unul dintre cele mai inteligente lucruri pe care le puteți face estesă vă implicaţi într-o rețea și să vorbiţi cu alte persoane care, ca Dvs., sunt în proces dedezvoltare a propriilor afaceri sau au stabilit deja propriile afaceri.

Găsiţi un mentor!
Un alt lucru inteligent care le puteți face dacă doriți să dezvoltaţi cu succes propria afacereeste de a pune în aplicare ideile dvs. de afaceri, folosind un sprijin de specialitate de la cei cu mai multă experiență. Găsiţi un mentor.

A-ţi eşuat?

Nu contează aşa păţesc  80% dintre cei care încep. Cei care reușesc sunt cei careperseverează. Învăța din propriile greșeli și începe din nou. Suportul estedisponibil.                                                     

A-ţi reuşit?

Muncește din greu pentru a dezvolta afacerea ta și  devino un mentor pentru cineva care la fel ca tine a ezitat și nu știa de unde să înceapă și ce să facă.


Цель “ASEM Start-up Centre”:

развитие инновационного потенциала обучающихся вASEM и KDU  для формирования готовности генерировать новые идеи, создавать и внедрять инновационные разработки в производство и социальную сферу.

 

Задачи“ASEM Start-up Centre”:

- информационно-методическое обеспечение инновационных молодежных идей и проектов;

- содействие развитию и повышению личной предпринимательской эффективности и мотивированности студентов для обеспечения роста бизнес-активности;

- создание условий для реализации совместных инициатив и развития междисциплинарных связей между фондами, бизнес-структурами и другими организациями.

 

Функции“ASEM Start-up Centre”:

- организует и проводит учебные курсы и тренинги в сфере предпринимательства, инновационного менеджмента, бизнес-планирования, маркетинга, охраны интеллектуальной собственности, и др.;

- организует и проводит семинары, конференции, круглые столы и другие мероприятия с привлечением представителей органов государственного управления Республики Молдова, учреждений образования, научно-исследовательских институтов, предприятий и организаций с целью поиска инвесторов и партнеров для реализации студенческих Start Up проектов;

- формирует банк данных студенческих Start Up проектов, проводит их анализ и вырабатывает оптимальные формы и способы продвижения студенческих Start Up проектов;

- проводит экспертизу студенческих Start Up проектов, в том числе с привлечением внешних экспертов;

- оказывает консультационную помощь по защите прав интеллектуальной собственности Start Up проектов, составлению бизнес-плана Start Up проектов, разработке бизнес-предложений для потенциальных инвесторов, подготовке документов для участия в конкурсах и выставках Start Up проектов;

- распространяет информацию о конкурсах и грантах для реализации студенческих Start Up проектов, о проведении республиканских и международных мероприятий (форумы, ярмарки, салоны инноваций и инвестиций и др.).

 

E-MAİL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  skaype ado.gungor

 

 

Prev Next