Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN
Thursday, 16 December 2021 00:08

IV. International Agriculture Congress’s (UTAK2021) Programme

Online

    The program has been prepared according to Türkiye’s local time (GMT+3).   

 • 10:00-11:00 Opening Statements
 • Prof. Dr. Turan KARADENİZ (Congress Chairman, Türkiye)
 • Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN (UAZİMDER’s Honorary president, Türkiye)
 • Assoc. Prof. Dr. Elena SCRIPNIC (By proxy to the Rector of State Agrarian University of Moldova, Moldova)
 • Assoc. Prof. Dr. Sergei ZAHARIA (Rector of Comrat State University, Moldova)
 • Victoria ADAJUC (Scientific Secretary of Institute Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology, Moldova)
 • Dr. Olga KARASTAN (On behalf of the Directory of NAAS, Ukraine)

16 December 2021 – Thursday

11:00-12:30 First Session (Chairman Prof. Dr. Fatih KILLI, co-Chairman Assoc. Prof. Dr. Serghei CARA)

 • Farklı Derim Zamanlarının ‘Jiro’ Trabzon Hurmasının Raf Ömrüne Etkileri ve Trabzon Hurmalarının Soğukta Muhafazası

Ahmet Erhan Özdemir, Halil Boran, Soner Baş

 • Bazı Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Orta Anadolu Ekolojisindeki Verim ve Meyve Özellikleri

Safder Bayazit, Derya Kılıç, Oğuzhan Çalişkan

 • Şalak Kayısı Klonlarında Fidan Gelişiminin Belirlenmesi

Berna Doğru Çokran, Turan Karadeniz

 • Göynük Armut Çeşidinin Agromorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Turan Karadeniz, Tuba Bak, Emrah Güler, Haydar Kurt

 • Kartalkaya Dağında Seçilen Bir Kuşburnu Genotipinin Agromorfolojik Özellikleri

Turan Karadeniz, Berna Doğru Çokran, Tuba Bak, Emrah Güler

 • Variation in Total Phenolic and Antioxidant Properties of Selected Medicinal Plants of Lamiaceae Family

Gülsüm Yaldız, Mahmut Çamlıca

 • Germination and Seedling Growth of Basil: Salinity-Boron Interactions

Mahmut Çamlıca, Gülsüm Yaldız, Emrecan Aycebin

 • Asmada Dormant Dönemde Alınan Gözlerin Meristem Kültürü Çalışmalarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Serhan Karakaş, Özlem Çalkan Sağlam, Hayri Sağlam

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:20 Second Session (Chairman Assoc. Prof. Dr. Andrii SHTIRBU, co-Chairman Assoc. Prof. Dr. Igor IANAK)

 • Effects Of Application of Gibberellin on Table Grapes

Andrii Shtirbu, Natalia Sivak

 • The Impact of Climate Change on Microclimatic Conditions of Territories with Heterogeneous Underlying Surface in Relation to Vine

Lyashenko Galyna, Buzovska Maryna, Lyashenko Vitalii, Bulaieva Iuliia, Melnyk Ella, Suzdalova Vira, Popova Hanna

 • Monitoring Grape Berry Moth (Lobesia Botrana Schiff.) in Commercial Vineyards of Ukraine

Yu Klechkovskiy, Katerina Shmatkovskaya

 • Main Directions of The Grape Breeding Process in The NSC «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking

Kovaleva I.A., Gerus L.V., Fedorenko M.G., Salii O.V., Skrypnyk V.V., Papina O.S. Dzhumanazarova S.P., Burhelia N.Ye.

 • Evaluation of the resistance of maize (Zea mays L.) lines and varieties to Striga hermonthica (Del.) Benth

Kiendrebeogo Ali, Sanou Adama

14:20-14:30 Coffee Break

14:30-15:40 Third Session (Chairman Prof. Dr. Kazım MAVİ, co-Chairman Assoc. Prof.Dr.Serghei CARA)

 • Results Of Production Tests of New Mycotoxins Adsorbents by The Method Of Mathematical Experiment Planning In Postnatal Ontogenesis Of Broiler Chickens

Kapitonova Elena

 • Study of Various Forms of Management of Grape Bushes on A Modernized Trellis of The Pinot Blanc R7 Variety

Botnarenko A., Rapcha M., Antoch A., Kornya V., Kravets N.

 • Obtaining nano-sized complexes of juglone inclusion with cyclodextrins as potential plant protection agents

Natalia Sucman, Timur Andrusenco, Fliur Macaev

 • The Activity of a Mixture of Chitosan, Glycosides and Salicylic Acid Against Plant Diseases

Natalia Sucman, Serghei Pogrebnoi, Fliur Macaev

 • Gooseberry Varieties Productivity and Duration of Exploitation Period of Plantations in The Republic of Moldova Conditions

Sava Parascovia

15:40-15:50 Coffee Break

15:50-16:50 Forth Session (Chairman Prof. Dr. Yavuz GÜRBÜZ, co-Chairman Igor IANAK)

 • Adaptive Features of The Bianca Variety Growing on Slopes Different Expositions in The Central Region of Viticultur of The Republic of Moldova

Anna Gribkova, Sergey Kisil, Angela Dumitrash, Alvina Ceban

 • Photosynthetic Activity of Merlot clone 348 in the Conditions of ATU Gagauzia

Serghei CARA

 • Estimation Of the Productive Potential of Non-Dry Chicken Adlerskaya Silver On The Background Of Application Of Non-Conventional Feed Additives

Caisin Larisa, Cara Alla

 • Investigation of Sapling Growth Performance of Iğdır Local Apricot Varieties Grafted onto ‘Zerdali’ Rootstocks

Sade Aydın, Mücahit Pehluvan, Rafet Aslantaş, Berna Doğru Çokran

 • Comparison of Some Hazelnut Producer Countries in terms of Hazelnut Sector

Turan Karadeniz, Merce Rovira

 • Kırıkhan (Hatay) Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Şeftali-Nektarin Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Derya Kılıç, Oğuzhan Çalışkan, Enver Bahadırlı

 • Bursa Siyahı İncir Çeşidinde Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri

Derya Kılıç, Safder Bayazit, Oğuzhan Çalışkan

17 December 2021 – Friday

10:30-12:00 Foruth Session (Chairman Assoc. Prof. Dr. Serghei CARA, co-Chariman Assoc.Prof.Gülsüm YALDIZ)

 • Çiftlik Hayvanlarında Kenevir Bitkisinin Yem ve Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı ve Önemi

Yavuz Gürbüz

 • Morphological diversity among apple genotypes of the Güce (Giresun, Turkey) region as revealed by multivariate analysis

Orhan Karakaya

 • Antakya (Hatay) Koşullarında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Derim Sezonu Süresince Kalite Parametrelerindeki Değişimler

Ahmet Erhan Özdemir, Derya Kiliç, Özge Kaya Demirkeser, İbrahim Sağaltici, Zafer Karaşahin

 • Badem (Amygdalus communis L.) Yetiştiriciliğinde Kullanilan Bazi Anaçlarin Özellikleri Ve Çoğaltma Yöntemleri

Birgül Dikmetaş, Ali Kiliç, İbrahim Halil Hatipoğlu, Bekir Erol Ak, Sovetbek Kenzhebaev, Kozhoshev OMURBEK

 • Bitki virüslerinin teşhisinde yeni bir uygulama: Rekombinaz Polimeraz Amplifikasyonu (RPA)

Ali ÇELİK

 • Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Susam (Sesamum İndicum L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları

Tahsin Beycioglu, Fatih Killi, Tülay Kan, Mehmet Emre Uluğ

 • Doğu Akdeniz Bölgesi Daphne Türlerinin Tohumla Çoğaltma Tekniklerinin Araştırılması

Fulya Uzunoğlu, Kazım Mavi

 • Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Makro ve Mikro Gübrelemenin Önemi

Ahmet UÇAR, Bekir Erol AK, İbrahim Halil HATİPOĞLU, Birgül DİKMETAŞ, Rajab Hassan Ali AL-MZORİ

 • Rooting of cuttings of some Rosa L. taxa with different concentrations of IBA applications

İbrahim Halil HATİPOĞLU

12:00-13:30 Lunch

13:30-14:30 Fifth Session (Chairman Prof. Dr. Oğuzhan ÇALIŞKAN, co-Chairman Assoc.Prof.Dr.Igor IANAK)

 • Zonguldak İli Kilimli ve Çatalağzı Yörelerinde Kestane (Castanea sativa Mill.) Seleksiyonu

Huri Balcı, Turan Karadeniz, Ümit Serdar

 • Capsicum baccatum L. Biber Türüne Ait F3 Hatlarının Bazı Kantitatif Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

Hasan Hacbekir, Bekir Bülent Arpaci, Kazım Mavi

 • Determination of the Effect of Some Rare-Earth Elements on Growth and Vitality on Watercress

Ömer Faruk Coşkun, Kazım Mavi

 • ‘Madison’ Kayısı Çeşidinde Bud Feed ve Kalsiyum Nitrat Uygulamalarının Erkencilik, Meyve Verim ve Kalitesine Etkileri

Oğuzhan Çalışkan, Derya Kılıç, Özcan Taş

 • Meyve Ağaçlarinda Kök Gelişimi Üzerine Humik Asitin Etkileri

Ali KILIÇ, İbrahim Halil HATİPOĞLU, Bekir Erol AK, Birgül DİKMETAŞ, Qutbuddin YAQUBİ

 • Determination of Genetic Diversity of Lemnoideae (Duckweed) Genotypes by cpDNA Technique

Ömer Faruk Coşkun, Didem Aydin

 • Micromeria fruticosa subsp. brachycalyx Türünün Uçucu Yağ Bileşenleri ve Bitki Besin Element Değerleri

Osman Gedik, Yusuf Ziya Kocabaş, Orçun Çınar, Ömer Süha Uslu

 • Sustainability of Natural and Cultural Landscape

İbrahim Halil HATİPOĞLU

14:30-14:40 Coffe Break

14:40-15:40 Sixth Session (Chairman Assoc. Prof. Dr. Elena SCRIPNIC, co-Chairman Assoc. Prof. Dr. Serghei CARA)

 • The Impact of The Cherry Tree Pruning Period on The Production and Quality of Fruit in an Intensive Cultivation System

Valerian Balan, Vasile Șarban

 • Hematologıcal Parameters in Broiler Chickens Using Feather Meal as Part of Compound Feed

Caisîn Larisa, Putin Victor, Bivol Ludmila, Malenchi Dumitru, Al Khatib Jehad Abd Aljabar Hassan 

 • Physico-Chemical Properties of Honey and Sunflower Flowers of Various Soil and Climatic Zones of The Republic of Moldova

Eremia N., Kosheleva О., Neicovcena I., Мakaev, F

 • The Effect of a Pro-Prebiotic Additive on The Quality of Pig Meat

Grosu Natalia, Caisîn Larisa, Vrancean Vasile

 • The Influence of Postharvest Calcium Application in Hydro-Cooling Water on Physiological and Biochemical Parameters of Sweet Cherries of Kordia And Regina Varieties

Lozan Andrei

 • The morphological and genotypic evaluation of some apple sorts and documentation

T. Kokaj, H. Kuci, P. Harasani

15:40-15:50 Coffe Break

15:50-16:50 Seventy Session (Chairman Assoc. Prof. Dr. Prof.Dr. Erol Bekir AK, co-Chairman Assoc. Prof. Dr. Igor IANAK)

 • Influence of the Crown Formation System on The Growth and Fruiting of Sweet Cherry in An Intensive Cultivation System

Manziuc Valerii, Fedorciucov Ilia

 • The influence of abiotic factors on the development and productivity of apricot plantations in the Republic of Moldova

Peşteanu Ananie, Negru Ion

 • The Influence of Growth Regulators on The Stimulation Development, Fruit Setting and Productivity of Kordia Cherry Variety

Peşteanu AnanieLozan Andrei

 • Morpho-Physiological Features of The Action of The Drug CCC 750 On Winter Wheat Plants in Crops

Silvia Secrieru, Antonina Derendovskaia, Dumitru Mihov

 • The Productivity and Quality of New Apple Varieties Depending on The Biological Characteristics of The Variety in The Conditions of The Republic of Moldova

Inna Bilici, Petru Balan

 • The morphological and genotypic evaluation of some apple sorts and documentation

T.Kokaj, H.Kuci, P.Harasani

16:50-17:20 Final Session (Chairman Prof.Dr.Seyit Mehmet ŞEN, co-Chairman Assoc.Prof.Serghei CARA)

Speakers

 • Assoc. Prof. Dr. Elena SCRIPNIC
 • Assoc. Prof. Dr. Andrii SHTIRBU
 • Assoc. Prof. Dr. Igor IANAK
 • Assoc. Prof. Dr. Sergei CARA
 • Prof. Dr. Safder BAYAZIT
 • Prof.Dr.Kazım MAVİ
 • Prof.Dr.Bekir Erol AK
 • Prof. Dr. Fatih KILLI
 • Prof.Dr.Yavuz GÜRBÜZ
 • Prof.Dr.Turan KARADENİZ
 

:)

Prev Next