Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Информация кафедры экономики

Planurile ale catedra de economie

 

Calendarul cursurilor deschise

 

STRATEGIA DEZVOLTARII A CATEDREI

 

Planuri de calitate

 

Planurile de lucru ale catedra

Planuri pentru evenimente științifice

Acte normative ale catedra

 

 

Raport de evaluare externă

în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studii superioare de doctorat 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, cu forme de învățământ frecvență și frecvență redusă, la cererea depusă de instituția de învățământ Universitatea de Stat din Comrat în data de 23.09.2016, în baza dosarului ISAFPSD - 02, a informațiilor prezentate de instituția de învățământ în raportul de autoevaluare, a dovezilor aduse și a constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă din data de 18 noiembrie 2016.

Raportul de evaluare externă a fost elaborat de membrii comisiei de evaluare externă, aprobată la ședința Consiliului de conducere al ANACIP din 30.09.2016, Proces verbal nr. 10.

Președinte: Moșanu-Șupac Lora

Membru: Hămuraru Maria

Membru: Cazacu Vitalie

Скачать

Ciclul I de formare Licenţiat

 

Specialitate (cod și nume): 363.1. Afaceri si management
Direcția generală de formare 36 "Științe economice"

Piața modernă a muncii din Republica Moldova are nevoie de specialiști competitivi cu:

-capacitate antreprenorială;
-o bază profesională de cunoștințe fundamentale;
-capabil să organizeze și să implementeze eficient activități profesionale în domeniul afacerilor și managementului.

Domeniul de afaceri și management are ca scop formarea managerilor de specialitate cu cunoștințe și competențe în domeniul organizării și managementului întreprinderilor, organizații, companii de afaceri.

La nivel de întreprindere, profesioniștii în afaceri și management trebuie să asigure continuitatea tuturor activităților:

-achiziționarea de resurse economice, producția / furnizarea de servicii;
-vânzări;
-organizarea și dezvoltarea structurii organizatorice a companiei;
-planificarea afacerii;
-dezvoltarea sistemului informațional;
-managementul personalului întreprinderii.

În același timp, absolvenții specialității Afaceri și management sunt potențiali antreprenori care vor contribui la crearea de locuri de muncă și la noi oportunități pentru progresul socio-economic al economiei Republicii Moldova.

Programul de formare profesională are un caracter tradițional și se reflectă în nomenclatorul specialităților din Republica Moldova și din alte țări.

În cadrul programelor educaționale (disciplinare) ale specialității Afaceri și management, curriculum-ul include:

Module concepute pentru a forma competențe de natură culturală generală, aplicabile atât în ​​cadrul activităților profesionale ulterioare, cât și în sfera vieții sociale a absolvenților;
Module care furnizează cunoștințe teoretice de bază și abilități specifice profesioniștilor din domeniul afacerilor și managementului.

Condiții de admitere:

-Disponibilitatea diplomei „de BAC”;
-Diploma de Colegiu Profesional;
-Diplomă de învățământ superior.

Calificări dobândite:

Licențiat al direcției generale de formare 36 „Științe economice”. Calificarea dobândită de formare post-licențiere va permite specialiștilor să: dezvolte gândirea strategică și creativă, capacitatea de a lua decizii corecte la nivel de management, să se orienteze calitativ în dezvoltarea calităților de conducere, să crească productivitatea economică a organizației, să depună eforturi pentru îmbunătățirea continuă a nivelului calificărilor și educației.

La finalizarea programului de formare în cadrul specialității, absolvenții vor avea următoarele competențe:

Caracteristicile acestei specialități 363.1 „Afaceri și management” sunt orientarea practică a programului, metodele interactive de predare, absolvenții care stăpânesc cunoștințele relevante, anumite abilități în luarea deciziilor strategice în organizații, cu abordări teoretice ale managementului și experiența practică a diferiților manageri, precum și o viziune asupra lumii bazată pe o înțelegere profundă a trăsăturilor economiei de piață și a capacităților, funcțiilor și rolului său economic al statului, conștientizarea responsabilității sociale a afacerilor și respectarea standardelor etice civilizate ale comportamentului său. De asemenea, absolvenții își pot deschide propria afacere, îndeplinind funcțiile de manageri, economiști, consultanți și auditori, cercetători.

Curriculum Specialități Afaceri și Management (formă staționară de studiu) (PDF)

Curriculum Specialități Afaceri și Management (curs prin corespondență) (PDF)

Curriculum Specialități Turism, servicii hoteliere și agrement (educație staționară) (PDF)

Subiecte pentru efectuarea lucrărilor licențiate Specialități „Afaceri și management” pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Subiecte pentru efectuarea lucrărilor licențiate de specialitate „Turism” pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Subiecte pentru punerea în aplicare a cursurilor în specialități de management Afaceri și management pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Subiecte pentru implementarea cursurilor în managementul specialității "Servicii hoteliere, turism și agrement" pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Adnotări scurte la curriculum-uri pe discipline ale curriculum-ului de specialitate „Afaceri și management” pentru anul universitar 2016-2017 (forme de studiu staționare și part-time) (PDF)

 

PROGRAMUL CONSULTĂRILOR PROFESORILOR DIN
CATEDRA DE ECONOMIE

 

I semestrul 2023-2024

 

 

 

Arhivă 

I semestrul 2018-2019

 

Nume, prenume profesorilor
diplomă științifică, rang academic
Ziua
de serviciu
Ora 
de serviciu
Aricova Zinovia, doctor de economie, conferențiar universitar
Marți
12.30-14.00
Aculova Olga, maestru de economie, lector
Miercuri
12.30-14.00
Aricova Liubovi, lector
Marți
12.30-14.00
Babenco Elena, maestru de economie, lector
Joi
12.30-14.00
Ghenova Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar
Vineri
11.00-13.00
Curaxina Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar
Vineri
12.30-14.00
Cara Maria, doctor de economie, conferențiar universitar
Marți
12.30-14.00
Yanioglo Nadejda, doctor de economie, lector
Marți
15.30-17.00

Șef al catedra de economie,
maestru de economie   Aculova Olga

 

II semestrul 2018-2019

 

 

Nume, prenume profesorilor
diplomă științifică, rang academic
Ziua
de serviciu
Ora 
de serviciu
Aricova Zinovia, doctor de economie, conferențiar universitar Joi
12.30-14.00
Aculova Olgamaestru de economie, lector Joi
14.30-14.00
Aricova Liubovi, lector Miercuri
14.00-15.30
Babenco Elena, maestru de economie, lector Marți
14.00-15.30
Ghenova Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Vineri
12.30-14.00
Curaxina Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Marți
12.30-14.00
Cara Maria, doctor de economie, conferențiar universitar Luni
14.00-15.30
Parmacli Dumitru, profesor, doctor habilitat
Vineri
11.00-12.30
Yanioglo Nadejda, doctor de economie, lector Luni
12.30-14.00
Șef al catedra de economie,
maestru de economie   Aculova Olga

 

I semestrul 2019-2020

  

 

Nume, prenume profesorilor
diplomă științifică, rang academic
Ziua
de serviciu
Ora 
de serviciu
Aricova Zinovia, doctor de economie, conferențiar universitar Miercuri
12.30-14.00
Aculova Olgamaestru de economie, lector Joi
14.00-15.30
Aricova Liubovi, lector Miercuri
14.00-15.20
Babenco Elena, maestru de economie, lector Marți
12.30-14.00
Ghenova Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Vineri
14.00-15.20
Curaxina Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Luni
14.00-15.20
Cara Maria, doctor de economie, conferențiar universitar Marți
12.30-14.00
Musca Snejana, doctor de economie, lector
Luni
14.00-15.20
Yanioglo Nadejda, doctor de economie, lector Miercuri
14.00-15.20
Parmacli Dumitru, profesor, doctor habilitat Vineri
12.30-14.00
Șef al catedra de economie,
doctor de economie     Curaxina S.

 

II semestrul 2019-2020

 

 

Nume, prenume profesorilor
diplomă științifică, rang academic
Ziua
de serviciu
Ora 
de serviciu
Aricova Zinovia, doctor de economie, conferențiar universitar Joi
14.00-15.30 
Parmacli Dumitruprofesor, doctor habilitat Vineri
12.30-14.00
Aricova Liubovi, lector Marți
14.00-15.20
Babenco Elena, maestru de economie, lector Miercuri
12.30-14.00
Ghenova Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Joi
12.30-14.00
Curaxina Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Miercuri
12.30-14.00
Cara Maria, doctor de economie, conferențiar universitar Joi
14.00-15.20
Musca Snejanadoctor de economie, lector Luni
12.30-14.00
Yanioglo Nadejda, doctor de economie, lector Vineri
14.00-15.20
Levitscaia Alla, profesor, doctor habilitat
Vineri
12.30-14.00

Șef al catedra de economie,
doctor de economie     Curaxina S.
 
 

I semestrul 2020-2021

 

 

Nume, prenume profesorilor
diplomă științifică, rang academic
Ziua
de serviciu
Ora 
de serviciu
Parmacli Dumitru, profesor, doctor habilitat Vineri
10:00 -13:00
Levitscaia Alla, profesor, doctor habilitat Vineri
13:00-14:30
Curaxina Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Miercuri
13:00-14:30
Aricova Zinovia, doctor de economie, conferențiar universitar Marți
14:00-15:00
Ghenova Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Marți
14:00-15:00
Cara Maria, doctor de economie, conferențiar universitar Miercuri
13:00-14:00
Musca Snejanadoctor de economie, lector Luni
14:00-16:00
Yanioglo Nadejda, doctor de economie, lector Miercuri
13:00-14:30
Babenco Elena, maestru de economie, lector Luni
13:30-15:00
Aricova Liubovi, lector Joi
14:00-15:00
Aculova Olgamaestru de economie, lector Marți
14:20-15:40
Șef al catedra de economie,
doctor de economie     Curaxina S.

II semestrul 2020-2021

 

Nume, prenume profesorilor
diplomă științifică, rang academic
Ziua
de serviciu
Ora 
de serviciu
Parmacli Dumitru, profesor, doctor habilitat Vineri
13:00-14:30
Levitscaia Alla, profesor, doctor habilitat Vineri
13:00-14:30
Curaxina Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Joi
12:30-14:00
Aricova Zinovia, doctor de economie, conferențiar universitar Miercuri
14:00-15:00
Ghenova Svetlana, doctor de economie, conferențiar universitar Vineri
13:00-14:00
Cara Maria, doctor de economie, conferențiar universitar Marți
13:00-14:00
Musca Snejanadoctor de economie, lector Luni
14:00-16:00
Yanioglo Nadejda, doctor de economie, lector Marți
13:00-14:30
Babenco Elena, maestru de economie, lector Luni
14:00-15:30
Aricova Liubovi, lector Miercuri
14:00-15:30
Șef al catedra de economie,
doctor de economie     Curaxina S.

 

Profesori ale catedra de economie

 
N.P. Specializatie
(cod și nume)
Gradul universitar și titlul Funcţie
Zinovia
Aricova
08.00.06 - Marketing; logistică521.04 Marketing şi logistică Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Svetlana Ghenova
08.00.06 - Marketing; logistică521.04 Marketing şi logistică Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Dumitru 
Parmacli
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor habilitat, profesor universitar la catedra de economie
Director al centrul de cercetare „Progress”,
 
Profesor la catedra de economie USC
Alla
Levitscaia
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor habilitat, profesor universitar la catedra de economie
Director al InnoCenter USC,
 
Profesor la catedra de economie USC
Maria
Cara
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Svetlana
Curaxina
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie
Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Nadejda
Yanioglo
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Snejana
Musca
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor la catedra de economie USC
Șef la catedra de economie USC
Lector la catedra de economie USC
Liubovi
Aricova
08.00.06 - Marketing; logistică
521.04 Marketing şi logistică
Doctor la catedra de economie USC Lector la catedra de economie USC
 
 
 
 
Prev Next