Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 27 Martie 2024 11:55

Anunți

În atenția: "Universitatea de Stat din Comrat organizează pe  data de 13.04.2024, ora 11.00, la adresa: Republica Moldova, mun. Comrat, str. 17 Gălățan, licitație "cu ciocanul" pentru închirierea spațiului cantinei Universității de Stat din Comrat pe o perioadă de 1 an, fără drept de privatizare. Prețul inițial este de 297 655,74 lei. Puteți lua cunoștință de obiectul închirierii în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00. Pentru a participa la licitație, este necesar de a depune la Secretariatul Universității de Stat din Comrat până la data de 13.04.2023: o cerere de participare a eșantionului stabilit, un act de identitate; - pentru persoanele fizice, copia certificatului de înregistrare, extrasul din registru și procura care atestă dreptul de a participa la licitație și de a efectua tranzacții; - pentru persoanele juridice, un document bancar în mărime de 10% din prețul inițial al lotului, care se transferă la contul MD24ML0000000000000000000022511507, BC "Moldinconbank" S.A., filiala. Comrat, MOLDMD2X350. Taxa de participare - 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice

Informații suplimentare la tel.: 0 298 22 801;  0 298 24 345; 0 698 65 776

 
Rector a Universității de Stat din Comrat
Doctor, Conferința Universitar  Serghei ZAHARIA
Prev Next